Wiscat

alles wat je weten wilt over de Wiscat toets!

Ontdek alles over de Wiscat. Bekijk de vijf meest gestelde vragen over de Wiscat en de antwoorden. Hoe haal ik de Wiscat toets? Is de Wiscat moeilijk? Hoe lang duurt de Wiscat? En hoeveel punten heb je nodig voor de Wiscat?

Lees ook de 7 weetjes over de Wiscat. Alles voor een goede voorbereiding op de Wiscat rekentoets van de pabo.

Wat is de Wiscat?

WISCAT staat voor Wiskundige Computergestuurde Adaptieve Toets en is de verplichte rekentoets van de Pabo. De Wiscat wordt in het eerste jaar van de Pabo afgenomen en is ontwikkeld door Cito.
Je hebt maximaal drie kansen om te slagen voor de Wiscat. Anders moet je de pabo opleiding verlaten.

Hoe haal je de Wiscat toets?

De Wiscat haal je door een combinatie van kennis van het basisrekenen EN de vaardigheid van handig sommen maken.

Om de Wiscat te halen begin je met het leren van de rekenschema’s voor breuken, decimalen en procenten en het metriek stelsel. De tafels, wortels en machten moet je ook uit je hoofd kennen. Dat is de basiskennis rekenen. Daarna ga je heel veel oefensommen maken. Dan train je je rekenvaardigheden en je rekensnelheid om de Wiscat toets te halen. Dit zijn de basisvaardigheden van de Wiscat.

Alle Wiscat stof staat helder uitgelegd in het Wiscat Theorie- en Werkboek. Daar kun je ook 500 oefensommen maken. Van breuken en decimalen tot aan kansberekening en meten. Dit is een Wiscat werkboek en theorieboek in één.


Lees alles over het Wiscat Theorie- en Werkboek.  

Ken je de theorie en de rekenregels? Ga dan oefentoetsen maken. Zo verhoog je jouw rekenvaardigheden en rekensnelheid.

Belangrijke tip: Vaak halen Pabo studenten de Wiscat niet doordat ze slordig werken. Wil je de Wiscat halen, lees de opgave eerst rustig en zorgvuldig en haal de som uit het verhaaltje. Kijk goed of je een hulpmiddel, zoals kladpapier of rekenmachine mag gebruiken bij een som. Zo haal je de Wiscat.

Lees alles over het Wiscat Oefentoetsen boek.

wiscat-oefen-boeken

Wat is de Wiscat pabo toets?

Wiscat is de verplichte rekentoets, die in het eerste jaar van de Pabo wordt gehouden. Wiscat staat voor Wiskundige Computergestuurde Adaptieve Toets en is ontwikkeld door Cito.
De Wiscat wordt ook wel de Pabo rekentoets genoemd of Wiscat Cito toets. Voor zij-instromers van de pabo is de Wiscat toets onderdeel van het geschiktheidsonderzoek.

De Wiscat is één van de twee landelijke rekentoetsen op de Pabo. Hier worden jouw basisvaardigheden rekenen getest, die je tijdens je baan als juf of meester nodig hebt. Je moet de Wiscat halen om te slagen voor voor de Pabo.
De andere rekentoets pabo is de Landelijke Kennisbasis toets rekenen-wiskunde toets (LKT). Dit is de vervolgtoets op de Wiscat. Daar wordt jouw didactische kennis over het rekenen getoetst.

Veel Pabo studenten hebben behoefte aan oefenmateriaal voor de Wiscat. Helaas heeft Cito dat niet, behalve één toets van 2016. Bij wiscatoefenen.nl vind je alles voor de voorbereiding op de Wiscat: een Theorie- en Werkboek , een Oefentoetsen boek, bijles en Wiscat training.

Alles wat je weten wilt over oefenen voor de Wiscat

Is de Wiscat moeilijk?

De Wiscat wordt door veel Pabo-studenten als moeilijk ervaren. Dat zie je ook aan het lage slagingspercentage van de Wiscat, soms slaagt slechts een derde van de studenten in een keer. Vooral breuken, sommen met verhoudingen en opgaven met het metriek stelsel ervaren studenten als moeilijk bij de Wiscat.

Toch kan iedere Pabo-student de Wiscat halen. Met een goede voorbereiding door het leren van rekenschema’s, oefenen van vaardigheden en snelheid. Dan wordt elke moeilijke Wiscat som een eitje. Met hulp van het Wiscat Theorie- en Werkboek en het Wiscat Oefentoetsen boek ben je goed voorbereid.
Zo haal jij de Wiscat!

Hoelang heb je voor de Wiscat toets?

Voor de Wiscat toets heb je in totaal 100 minuten de tijd, waarin je 55 opgaven krijgt.
De Wiscat bestaat uit 2 onderdelen. Voor het eerste deel hoofdrekenen heb je 17 minuten. Dat zijn 17 vragen.
Voor het tweede deel heb je 83 minuten. Dat zijn 38 gemengde opgaven.
In totaal heb je voor de Wiscat 1 uur en 40 minuten de tijd.

 

Hoeveel tijd heb je voor elke Wiscat som?
Voor hoofdrekenen heb je op de Wiscat gemiddeld 1 minuut per som. Voor het tweede onderdeel van de Wiscat heb je gemiddeld 2 tot 3 minuten de tijd.

Meer over de Wiscat normen en onderdelen

Hoeveel punten moet je halen voor de Wiscat?

Met 103 punten heb je voldaan aan de landelijke eis voor de Wiscat rekentoets van de Pabo. Dat staat gelijk aan het cijfer 5,5. Je kunt een score halen tussen 0 en 200 punten. Een maximale Wiscat score van 200 punten staat gelijk aan het schoolcijfer 10.
Veel Pabo-opleidingen stellen de eis op het halen van de 103 punten. Maar dat kan verschillen per Pabo. Je moet de Wiscat rekentoets halen om je Pabo-opleiding te mogen voortzetten.

Hoeveel procent haalt  de Wiscat?

50 tot 60 procent van de PABO-studenten haalt de Wiscat in één keer. Cito publiceert geen resultaten over de afname van de Wiscat-toets.
Het relatief lage slagingspercentage komt met name door een te late voorbereiding. 

Omdat de Wiscat 5 onderdelen kent is een tijdige start van groot belang. Start met het leren van de rekenregels. Ga dan losse oefensommen maken. Test jezelf ook met oefentoetsen. Zo gaat het slagingspercentage snel omhoog.

Lees meer Wiscat oefentips

Wiscat totaaldeal 3 boeken

De 7 Wiscat Weetjes:

Wiscat weetje #1:

Waarom moet je de Wiscat maken?

De Wiscat is ingevoerd in 2006, omdat bleek dat het rekenniveau van veel Pabo-studenten niet voldoende was.
De Wiscat toetst de rekenvaardigheden die je nodig hebt voor een beroep als juf of meester. Het niveau van de Wiscat wordt vergeleken met het rekenniveau 3F.

Wiscat weetje #2:

Wat zijn de Wiscat onderdelen?

De volgende rekenonderdelen worden op de Wiscat getoetst. Dat zijn de basisvaardigheden van de Wiscat:

  • Decimalen
  • Procenten
  • Breuken
  • Plus, min, keer en delen
  • Verhoudingen
  • Meten
  • Hoofdrekenen
  • Formules en grafieken
  • Kansberekening

Op de Wiscat krijg je losse sommen, zoals bij breuken en hoofdrekenen. Daarnaast krijg je verhaaltjessommen, zoals bij kansberekening, meten en formules. Daarin is de Wiscat basisvaardigheid van informatieverwerking belangrijk.
Tip: Lees zorgvuldig en haal de juiste som uit het verhaaltje. Kijk ook goed wat er wordt gevraagd en in welke eenheid!

Wiscat weetje #3:

Hoe werkt de Wiscat?

De Wiscat toets is een adaptieve toets. Dit houdt in dat de toets zich tijdens het maken aanpast aan jouw rekenniveau. Heb je een vraag goed beantwoord, dan krijg je een nieuwe opgave op een hoger niveau. De computer kijkt jouw antwoord na en bepaalt steeds het niveau van de volgende som. 

Heb je tijdens het maken het gevoel dat de toets steeds moeilijker wordt? Dat is een goed teken! Je rekenniveau gaat omhoog en je slaagt vast voor de Wiscat.
Andersom geldt: maak je veel fouten op de Wiscat, dan stijgt je niveau niet. Zo haal je onvoldoende punten voor de toets.

De Wiscat wordt gemaakt door Cito (het Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling). Cito heeft een grote database van honderden vragen. De computer kiest steeds een nieuwe rekenvraag. Je weet niet, tijdens het maken van de toets, of je de vraag goed of fout hebt beantwoord. Als je de toets goed maakt, worden de vragen steeds moeilijker.

Je geeft antwoord op de Wiscat opgaven met een muis of toetsenbord. Bij een meerkeuzevraag click je het juiste antwoord aan. Ook krijg je sommen, waar je het antwoord moet uitrekenen en intypen als antwoord in een open veld.
Zie je bij een Wiscat som een icoontje van een rekenmachine? Dan mag je dat gebruiken bij het berekenen van je antwoord.

Wiscat weetje #4:

Wanneer is de Wiscat?

Er is geen landelijke datum voor de Wiscat. Iedere Pabo kiest zelf de toetsingsdag voor de Wiscat. In het jaar zijn er wel meerdere data waarop je de Wiscat kunt maken. In de maand januari, februari, april, juni en oktober zijn er meestal mogelijkheden voor de Wiscat. Vraag op jouw Pabo school naar de data waarop je de Wiscat kan doen.
Dan kun je goed plannen en op tijd beginnen met de voorbereiding op de Wiscat toets. Aanmelden en inschrijven loopt via de opleiding.
De Wiscat toets maak je meestal op jouw Pabo-school, in een klaslokaal met meerdere computers.

Wiscat weetje #5 :

Wanneer krijg je tijdsverlenging bij de Wiscat?

De Wiscat toets duurt standaard 100 minuten zonder tijdverlenging. Heb je een verklaring van dyslexie? Een andere geldige verklaring voor tijdsverlenging? Dan heb je recht op 30 minuten extra tijd.
In totaal heb je dan 130 minuten voor de toets. Vraag op je eigen Pabo na wat de regels zijn voor jou.

Wiscat weetje # 6:

Hoeveel kansen heb je voor de Wiscat?

Je hebt voor de Wiscat drie kansen om de rekentoets te halen. Als je de toets niet haalt, moet je van de pabo af.

Jouw Pabo kan afwijken in het aantal kansen dat je hebt voor de Wiscat. Sommige scholen hanteren een maximum van twee kansen om de Wiscat te halen. Door de corona pandemie zijn veel pabo's soepeler in het aantal kansen dat je de Wiscat mag doen. Soms kun je de Wiscat zelfs vier keer per schooljaar maken. Het is belangrijk om bij jouw opleiding na te vragen hoe vaak je de Wiscat mag maken.

Wiscat weetje #7 :

Hoe bereid je je voor op de Wiscat?

De Wiscat voorbereiden begint met een goede planning. Als je weet wanneer je de Wiscat kunt doen, maak je een goed leer en oefenschema voor jezelf. Begin op tijd, veel Pabo- studenten verkijken zich op de leerstof.

Begrijp de theorie en leer de rekenschema’s.  Al deze stof vind je in het complete Wiscat Theorie- en Werkboek. Oefen met de 500 losse sommen uit het werkboek op meerdere niveaus. Maak vervolgens de sommen voor hoofdrekenen op tijd. Gebruik een stopwatch en maak elke som binnen een minuut. Zo train je je rekensnelheid. Doe dan de mini-toets per rekenonderdeel uit het Theorie-en Werkboek. Hiermee krijg je alle basisvaardigheden van de Wiscat onder de knie.

Hoe vergoot je de kans op slagen voor de Wiscat? Door het maken van Wiscat Oefentoetsen. Net als op de echte Wiscat toets. Gebruik het Wiscat Oefentoetsen boek. Met 5 complete oefentoetsen met elk 55 vragen. Van de antwoorden en de heldere uitleg kun je veel leren. Oefen de toetsen op drie niveaus en verbeter je rekenvaardigheid en snelheid. Tot slot: heb vertrouwen en have fun met de Wiscat.

Zo ben je goed voorbereid op de Wiscat!

Prijs-wiscat-theorie-en-werkboek
Wiscat Oefentoetsenboek prijs
Wiscat Combideal bestel direct