Wiscat

alles wat je weten wilt over de Wiscat!

WISCAT is de verplichte rekentoets van de Pabo en staat voor “Wiskundige Computergestuurde Adaptieve Toets”. De Wiscat is een landelijke rekentoets, die in het eerste jaar van de Pabo wordt afgenomen en is ontwikkeld door Cito.

Hier lees je alles over de Wiscat. Met antwoorden op de vijf meest gestelde vragen over de Wiscat, zoals: hoe haal ik de Wiscat toets? Is de Wiscat moeilijk? En hoe lang duurt de Wiscat?
Verder de top 7 weetjes over de Wiscat. Alles wat je weten wilt, voordat je de Wiscat-pabo toets gaat maken.

Hoe haal ik de Wiscat toets?

De Wiscat haal je door een combinatie van kennis van het basis-rekenen EN de vaardigheid van handig sommen maken. Om de Wiscat te halen begin je met het leren van de rekenschema’s voor breuken, decimalen en procenten en het metriek stelsel. De tafels, wortels en machten moet je ook uit je hoofd kennen. Dat is de basiskennis rekenen. Daarna ga je heel veel oefensommen maken. Dan train je je rekenvaardigheden en je rekensnelheid om de Wiscat toets te halen.

Alle Wiscat stof staat helder uitgelegd als theorie in het Wiscat Theorie- en Werkboek. Daar kun je ook 500 oefensommen maken. Van breuken en decimalen tot aan kansberekening en meten.
Lees alles over het Wiscat Theorie- en Werkboek.

Belangrijke tip: Vaak halen Pabo studenten de Wiscat niet doordat ze slordig werken. Wil je de Wiscat halen, lees de opgave eerst rustig en zorgvuldig en haal dan de som uit het verhaaltje. Kijk goed of je een hulpmiddel, zoals kladpapier mag gebruiken bij een som. Zo haal je de Wiscat.

Wat is de Wiscat toets?

Wiscat, ook wel de Pabo-rekentoets of Wiscat-Cito genoemd, is de verplichte, landelijke rekentoets in het eerste jaar van de Pabo. Wiscat is een afkorting van “Wiskundige Computergestuurde Adaptieve Toets” en is ontwikkeld door Cito.
De Wiscat rekentoets is een van de twee landelijke rekentoetsen op de Pabo. Hier worden jouw basisvaardigheden rekenen getest, die je tijdens je baan als juf of meester nodig hebt. De vervolgtoets op de Wiscat is de Kennisbasis rekentoets. Daar wordt jouw didactische kennis over het rekenen getoetst.

Veel Pabo studenten hebben behoefte aan oefenmateriaal voor de Wiscat. Helaas heeft Cito dat niet, behalve één toets van 2016. Bij wiscatoefenen.nl vind je alles voor de voorbereiding op de Wiscat: een Theorie- en Werkboek , een Oefentoetsen boek, bijles en Wiscat training.

Is de Wiscat moeilijk?

De Wiscat wordt door veel Pabo-studenten als moeilijk ervaren. Dat zie je ook aan het lage slagingspercentage van de Wiscat, soms slaagt slechts een derde van de studenten in een keer. Vooral breuken, sommen met verhoudingen en opgaven met het metriek stelsel ervaren studenten als moeilijk bij de Wiscat.

Toch kan iedere Pabo-student de Wiscat halen. Met een goede voorbereiding door het leren van rekenschema’s, oefenen van vaardigheden en snelheid. Dan wordt elke moeilijke Wiscat som een eitje. Met hulp van het Wiscat Theorie- en Werkboek en het Wiscat Oefentoetsen boek ben je goed voorbereid.
Zo haal jij de Wiscat!

Hoe lang duurt de Wiscat?

In totaal duurt de Wiscat 100 minuten, waarin je 55 vragen moet beantwoorden. De Wiscat bestaat uit 2 onderdelen. Het eerste deel is hoofdrekenen (zonder kladpapier). Dit zijn 17 vragen en daarvoor heb je 17 minuten. Dus per vraag heb je 1 minuut.
Het tweede deel zijn gemengde opgaven (met kladpapier en/of rekenmachine) en bestaan uit 38 opgaven. Daarvoor je 83 minuten hebt, dus per vraag 2 minuten.

Hoeveel punten heb je nodig voor de Wiscat?

Met 103 punten heb je voldaan aan de landelijke eis voor de Wiscat rekentoets van de Pabo. Dat staat gelijk aan het cijfer 5,5. Je kunt een score halen tussen 0 en 200 punten . Veel Pabo-opleidingen stellen de eis op het halen van de 103 punten. Maar dat kan verschillen per Pabo. Je moet de Wiscat rekentoets halen om je Pabo-opleiding te mogen voortzetten.

De 7 Wiscat Weetjes:

Wiscat weetje #1:

Waarom moet ik de Wiscat maken?

De Wiscat is ingevoerd in 2006, omdat bleek dat het rekenniveau van veel Pabo-studenten niet voldoende was. De Wiscat toetst de rekenvaardigheden die je nodig hebt voor een beroep als juf of meester. Om de Wiscat te halen heb je minimaal een rekenniveau van 3F nodig.

Wiscat weetje #2:

Wat zijn de Wiscat onderdelen?

Op de Wiscat worden de volgende onderdelen getoetst:
 • Decimalen
 • Procenten
 • Breuken
 • Basisvaardigheden: plus, min, keer en delen
 • Verhoudingen
 • Meten
 • Hoofdrekenen
 • Formules en grafieken
 • Kansberekening

 • Naast losse sommen, zoals breuken en hoofdrekenen, krijg je op diverse Wiscat onderdelen ook verhaaltjessommen. Tip: Lees zorgvuldig en haal de juiste som uit het verhaaltje.

  Wiscat weetje #3:

  Hoe gaat de Wiscat?

  De Wiscat toets is een computergestuurde en adaptieve toets. De Wiscat maak je dus op de computer. Tijdens het maken van de Wiscat past de rekentoets zich steeds aan jouw niveau aan.
  Heb je een Wiscat som goed? Dan wordt de volgende som moeilijker. Dat is dus een goed teken! De computer kijkt jouw antwoord steeds na en bepaalt dan het niveau van de volgende som.

  Cito, het Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling, maakt de Wiscat toets en heeft een grote database van honderden vragen. De computer kiest steeds een nieuwe rekenvraag. Je weet niet, tijdens het maken van de toets, of je de vraag goed of fout hebt beantwoord. Je geeft antwoord op de Wiscat opgaven met een muis of toetsenbord. Bij een meerkeuzevraag click je het juiste antwoord aan. Ook krijg je sommen, waar je het antwoord moet uitrekenen en intypen als antwoord in een open veld.
  Zie je bij een Wiscat som een icoontje van een rekenmachine? Dan mag je dat gebruiken bij het berekenen van je antwoord.

  Wiscat weetje #4:

  Wanneer is de Wiscat?

  Er is geen landelijke datum voor de Wiscat. Iedere Pabo kiest zelf de toetsingsdag voor de Wiscat. In het jaar zijn er wel meerdere data waarop je de Wiscat kunt maken. In de maand januari, februari, april, juni en oktober zijn er meestal mogelijkheden voor de Wiscat. Vraag op jouw Pabo school naar de data waarop je de Wiscat kan doen.
  Dan kun je goed plannen en op tijd beginnen met de voorbereiding op de Wiscat.
  De toets maak je meestal op jouw Pabo-school, in een klaslokaal met meerdere computers.

  Wiscat weetje #5 :

  Wanneer krijg je tijdsverlenging bij de Wiscat?

  De Wiscat toets duurt standaard 100 minuten zonder tijdverlenging. Heb je een verklaring van dyslexie? Een andere geldige verklaring voor tijdsverlenging? Dan heb je recht op 30 minuten extra tijd.
  In totaal heb je dan 130 minuten voor de toets. Vraag op je eigen Pabo na wat de regels zijn voor jou.

  Wiscat weetje # 6:

  Hoe vaak kan ik de Wiscat maken?

  Je kunt de Wiscat per schooljaar maximaal drie keer maken. Jouw Pabo kan hierin afwijken. Sommige scholen hanteren een maximum van twee Wiscat pogingen. Door de corona pandemie zijn veel scholen soepeler in het aantal Wiscat mogelijkheden. Je kunt de Wiscat soms vier keer per schooljaar maken. Het is belangrijk bij jouw Pabo na te vragen hoe vaak je de Wiscat mag maken.

  Wiscat weetje #7 :

  Hoe kun je je voorbereiden op de Wiscat?

  De Wiscat voorbereiden begint met een goede planning. Als je weet wanneer je de Wiscat kunt doen, maak je een goed leer en oefenschema voor jezelf. Begin op tijd, veel Pabo- studenten verkijken zich op de leerstof. Begrijp de theorie en leer de rekenschema’s.
  Al deze Wiscat stof vind je in het complete Theorie- en Werkboek . Oefen ook met de 500 losse sommen op meerdere niveaus uit dit boek. Maak vervolgens hoofdreken sommen op tijd. Gebruik een stopwatch en maak elke som binnen een minuut. Zo train je je rekensnelheid. Doe dan de mini-toets per rekenonderdeel uit het Theorie-en Werkboek.

  Hoe vergoot je de kans op slagen voor de Wiscat? Door het maken van Wiscat Oefentoetsen. Net als op de echte Wiscat toets. Gebruik het Wiscat Oefentoetsen boek. Met 5 complete oefentoetsen met elk 55 vragen. En leer van de antwoord-uitleg. Oefen de toetsen op drie niveaus en verbeter je rekenvaardigheid en snelheid. Tot slot: heb vertrouwen en have fun met de Wiscat.
  Naast zelf voor de Wiscat leren en oefenen kun je ook denken aan Wiscat bijles of Wiscat training.