Rekentoets pabo

De rekentoets Pabo is een verplichte toets voor elke Pabo-student en wordt ook wel de Wiscat Pabo rekentoets genoemd.
De rekentoets pabo is een adaptieve toets, dat inhoudt dat tijdens het maken de toets zich aanpast aan jouw niveau.
Waarom moet je de rekentoets pabo doen? De pabo rekentoets is ingevoerd, omdat bleek dat veel studenten de basisvaardigheden van het rekenen niet beheersen, wanneer ze voor de klas komen te staan. Cito ontwikkelt sinds 2006 de landelijke rekentoets voor de pabo. 

De rekentoets Pabo maak je op de computer. Iedere student krijgt drie kansen om de toets te halen. Het telt mee voor het bindend studieadvies. Dat betekent: je moet de Pabo rekentoets halen om je opleiding te mogen voortzetten.

Welke rekentoetsen Pabo

Welke rekentoetsen pabo zijn er?
De rekentoets PABO is één van de twee landelijke rekentoetsen op de Pabo, die ook in 2023 en 2024 worden afgenomen. Het verschil tussen de twee rekentoetsen pabo:

 • De rekentoets pabo die je in het eerste jaar van de opleiding krijgt, is de Wiscat. In deze toets gaat het om jouw basisvaardigheden rekenen, die je tijdens je baan als juf of meester nodig hebt. Zij-instromers moeten de Wiscat halen als onderdeel van het geschiktheidsonderzoek.
  Cito bepaalt de inhoud van de PABO rekentoets.
 • De vervolgtoets op de rekentoets PABO is de LKT: de Landelijke Kennisbasis Toets rekenen-wiskunde. Daar wordt jouw didactische kennis over het rekenen getoetst. Deze toets bevat meer wiskunde onderdelen en wordt meestal in het derde jaar van de Pabo afgenomen.
  10voordeleraar bepaalt de inhoud van deze rekentoets.
  Meer over deze: Kennisbasis toets rekenen-wiskunde

  Je moet beide rekentoetsen op de pabo halen om te slagen.
  Iedere opleiding bepaalt zelf de data waarop de rekentoetsen pabo worden afgenomen.

Score en niveau Pabo rekentoets

Het landelijke niveau van de rekentoets pabo is vastgesteld op referentieniveau 3F. Dat staat gelijk aan rekenen op niveau mbo/ havo.
De landelijke eis voor deze pabo rekentoets is het halen van 103 punten. Dat staat gelijk aan het cijfer 5,5.
Je krijgt een score tussen de 0 en 200. De maximale score voor de pabo rekentoets is 200 punten, dat is gelijk aan het cijfer 10.
Scholen kunnen wel een andere norm hanteren, bijv. een norm van 120.
De meeste pabo's leggen de lat op het behalen van 103 punten voor de rekentoets pabo. Je moet de toets halen om je Pabo-opleiding te mogen voortzetten. Dat zijn de rekentoets pabo eisen.

Hoe moeilijk is de rekentoets Pabo? Moet jij de rekentoets halen? Start met het begrijpen van de rekentheorie die hoort bij de Wiscat. Leer de stof van alle rekenonderdelen. En ga oefenen met losse oefensommen.
Je vindt alle theorie en 500 oefensommen samen in het boek: ‘WISCAT Theorie- en Werkboek’. Maak in het boek per rekenonderdeel een Wiscat Mini-toets. Zo ontdek je of je de Wiscat stof voldoende beheerst.
Bekijk het Wiscat Theorie-en Werkboek

Vergroot dan je kans op slagen voor de rekentoets pabo. Hoe? Door het maken van oefentoetsen! Net als op de echte Wiscat toets.
Dat kan met het ‘WISCAT Oefentoetsen boek’. Met 5 complete oefentoetsen met elk 55 vragen.
Bekijk het boek 'WISCAT oefentoetsen'

Wiscat totaaldeal 3 boeken

Onderdelen Pabo rekentoets

Op de Pabo rekentoets in 2023 en 2024 (de Wiscat) krijg je sommen over: decimalen, procenten, breuken, basisvaardigheden (plus min keer delen), verhoudingen, meten, formules en grafieken en tot slot kansberekening.
De rekentoets bestaat uit twee onderdelen: hoofdrekenen en gemengde vragen

Hoeveel tijd heb je voor de rekentoets?

In totaal heb je 100 minuten de tijd om 55 opgaven van de rekentoets pabo te maken.
In het eerste deel krijg je 17 hoofdreken vragen. Daarvoor heb je 17 minuten. Je maakt de sommen uit je hoofd, dus zonder kladpapier.
Het tweede deel van de toets bestaat uit 38 gemengde opgaven. Daarvoor heb je 83 minuten.

Voor dit rekenonderdeel mag je kladpapier gebruiken en soms een digitale rekenmachine bij een Wiscat opgaven.

Alles wat je weten wilt over Wiscat oefenen

Hoe gaat de rekentoets Pabo?

De Pabo rekentoets is een adaptieve toets. Dat betekent dat de digitale rekentoets zich continue aanpast aan jouw niveau. Als je een vraag goed hebt, wordt de volgende som moeilijker. De antwoorden in de toets worden steeds nagekeken door de computer. Uit een grote database van honderden vragen kiest de computer steeds een nieuwe rekenvraag. Tijdens het maken van de toets weet jij niet of je de vraag goed of fout hebt beantwoord.

Met behulp van een muis of toetsenbord geef je antwoord op de vragen. Zo moet je het antwoord aanklikken bij een meerkeuze vraag. Vaak krijg je sommen, waar je het antwoord zelf moet uitrekenen. Dan typ je het antwoord in. Af en toe zal rechtsboven op het computerscherm een icoontje van een rekenmachine te zien zijn. Als je hierop klikt, verschijnt er een Wiscat rekenmachine in je beeld. Daar kun je de berekening uitvoeren. Je mag geen eigen rekenmachine gebruiken.

De toets wordt meestal gehouden op de locatie waar je de pabo-opleiding volgt. Voor deze rekentoets is een lokaal nodig met meerdere computers.
Je hebt voor de Pabo rekentoets 100 minuten de tijd. Een uitzondering is als je bijvoorbeeld een verklaring van dyslexie hebt. Je hebt dan recht op tijdverlenging en krijgt 30 minuten extra de tijd. Totaal heb je dan 130 minuten voor het maken van de Pabo rekentoets.

Voordat de rekentoets begint, ben je zo’n 15 tot 20 minuten van tevoren aanwezig.

Wat moet je meenemen naar de Wiscat?

Je moet een geldig legitimatiebewijs meenemen naar de Wiscat om de toets te mogen doen. Een pen of potlood meenemen is zeker handig.
Kladpapier voor het tweede gedeelte van de toets, de gemengde vragen, krijg je van school. Een rekenmachine mag je NIET meenemen.

Bekijk de 5 meestgestelde vragen over de Wiscat>

Alle info over de rekentoets pabo 2023 - 2024

De rekentoets pabo 2023 en 2024 ziet er als volgt uit.

 • De Pabo rekentoets (de Wiscat) is adaptief. Dat houdt in, dat de toets de moeilijkheidsgraad van de opgaven aanpast aan jouw vaardigheid. Als je een opgave goed beantwoordt, krijg jij een nieuwe opgave die op een hoger niveau ligt. Je krijgt dus een toets op maat.
 • De rekentoets bestaat uit twee delen: hoofdrekenen en gemengde vragen.
 • Wie de Pabo rekentoets doet krijgt 55 opgaven, waarvoor je totaal 100 minuten de tijd hebt.
 • Het onderdeel hoofdrekenen heeft 17 vragen. Daarvoor heb je 17 minuten de tijd hebt.
 • Het tweede deel van de pabo rekentoets bestaat uit 38 gemengde opgaven, waarvoor je 83 minuten de tijd hebt.
 • De tijdsverlenging voor studenten met dyslexie is een half uur.
 • Het computerprogramma van Cito kijkt je antwoorden meteen na. De meeste studenten zullen snel de definitieve uitslag van de rekentoets pabo krijgen.

Ervaringen met de rekentoetsen Pabo

De ervaringen van studenten die één of meerdere rekentoetsen Pabo hebben gedaan lopen nogal uiteen. De een vindt het wel meevallen, de ander vindt meetkunde niet te doen of ervaart het aantal vragen als te veel.

Uit onderzoek onder Pabo-studenten naar de ervaringen van de rekentoets zien we 5 grote struikelblokken in de toets:

 • 1. Hoofdrekenen
  Hier hebben studenten vaak tijdgebrek: voor iedere vraag heb je 1 minuut.
 • 2. Decimalen
  Het werken achter-de-komma blijft voor sommigen verwarring geven.
 • 3. Breuken
  De regels voor breuken worden slecht toegepast: de theorie zit er niet goed in.
 • 4. Kansen en berekening
  Veel gegoochel met verhaaltjessommen: het stappenplan wordt niet gebruikt.
 • 5. Meetkunde
  Dit onderdeel vinden veel Pabo studenten het moeilijkst: dit verhelp je door veel te oefenen.

Wil jij weten hoe je deze struikelblokken op de Wiscat kunt voorkomen?

Meer over onderdelen Wiscat oefentoets

Voorbeeld rekentoetsen pabo

Wil jij goed voorbereid zijn op de rekentoets pabo en de Wiscat halen? Ga dan oefenen met voorbeeld rekentoetsen.

Bestel nu het handige boek 'WISCAT oefentoetsen'.
Daarin staan 5 complete oefentoetsen met elk 55 vragen. Zo oefen je alle onderdelen van de Wiscat toets.
Je kunt oefenen op drie moeilijkheidsniveaus, aangegeven met sterren. Zo zie je op welk niveau jij presteert met Wiscat rekenen.

Alle antwoorden met heldere uitleg staan achter in het boek.

Ook kun je de unieke WISCAT-Check® doen. Dan zie je voor elke toets jouw scores. Zo ontdek je wat goed gaat en aan welk rekenonderdeel je nog verder moet werken.

Als BONUS vind je in het boek handige rekenschema's, slimme stappenplannen voor sommen en oefentips.

Ga Wiscat oefentoetsen maken. Dan ben je goed voorbereid.
Zo haal je Wiscat!

Bestel nu het boek 'WISCAT oefentoetsen' voor maar € 25,95.