Landelijke reken- en wiskunde toets

De huidige Wiscat blijft bestaan tot eind van dit schooljaar, namelijk tot en met 31 augustus 2024.

Vanaf 1 september 2024 wordt de Wiscat voor de Pabo vervangen door de Landelijke reken- en wiskundetoets. De Wiscat vervalt hiermee.

De nieuwe Wiscat

De Landelijke reken- en wiskundetoets toets lijkt op de Wiscat, maar is niet hetzelfde. Er zijn verschillen in o.a. de inhoud van rekenonderdelen, aantal kansen en beoordeling.
Hier lees je wat gelijk blijft en wat de verschillen zijn tussen de twee Pabo rekentoetsen.

Wat blijft hetzelfde bij de Landelijke reken- en wiskunde toets

De landelijke reken- en wiskundetoets meet of je de basisvaardigheden van rekenen-wiskunde beheerst. Om je propedeuse te behalen moet je slagen voor de landelijke reken- en wiskundetoets.

Na de toets krijg je jouw eindscore te zien en de score over elk toetsdomein (dat is een rekenonderdeel).
Je ziet jouw score van de rekenonderdelen. Zo weet je ook aan welk rekenonderdeel je eventueel nog verder moet werken.

Verschillen Wiscat en de Landelijke reken- en wiskunde toets 2024

De Wiscat bestaat uit 2 onderdelen, Hoofdrekenen en Gemengde vragen. Gemengde vragen gaat over 3 rekenonderdelen (dat heten domeinen), te weten:

1.Basisvaardigheden
2.Verhoudingen, procenten, breuken en kommagetallen
3.Meten/ meetkunde

Bij de landelijke reken- en wiskundetoets komt er een vierde rekenonderdeel bij: Verbanden en statistiek.

Bij de landelijke reken- en wiskundetoets kun je de gemaakte toets op je eigen Hogeschool inzien. Daar kun je inzicht krijgen wat goed ging en aan welke rekenonderdelen je nog verder moet werken. Dat helpt bij de voorbereiding voor een herkansing.

Bij deze toets wordt gewerkt met een normering die op alle pabo’s gelijk is.

Het aantal kansen in het eerste jaar voor de landelijke reken- en wiskundetoets is op alle pabo’s hetzelfde.

Wiscat totaaldeal 3 boeken

Informatie Landelijke reken- en wiskundetoets

Alles wat je weten wilt over de Landelijke reken- en wiskunde toets:

Vanaf 1 september 2024 maken alle Pabo-studenten de Landelijke reken- en wiskundetoets.

Voor deze toets wordt een andere normering bepaald.
De toets wordt niet perse moeilijker, maar de normering wordt opnieuw vastgesteld door Pabo docenten rekenen-wiskunde.

 • De huidige Wiscat kun je nog maken tot en met 31 augustus 2024. Jouw hogeschool plant hier zelf toets data voor in.
 • Heb je de huidige Wiscat nog niet gehaald in studiejaar 2023-2024?
  Dan kun je de Wiscat nog maken voor uiterlijk 31 augustus 2024.
  Na 31 augustus: Heb je nog toetskansen in het studiejaar 2024-2025? Dan maak je de landelijke reken- en wiskundetoets voor de pabo.
 • Heb je de huidige Wiscat gehaald? Maar je propedeuse nog niet afgerond en besluit je om met ingang van studiejaar 2024-2025 over te stappen van de ene pabo naar de andere? Dan mag je het behaalde studieresultaat meenemen.
 • Heb je de huidige Wiscat gehaald? Maar je propedeuse nog niet afgerond en besluit je om met ingang van studiejaar 2025-2026 of later over te stappen van de ene pabo naar de andere school of opnieuw te beginnen met de pabo? Dan moet je de landelijke reken- en wiskundetoets voor de pabo maken.

 

Als er meer duidelijk wordt over de inhoud van de Landelijke reken- en wiskundetoets, dan zullen wij dat op deze website vermelden

Ervaringen met de rekentoetsen Pabo

De ervaringen van studenten die één of meerdere rekentoetsen Pabo hebben gedaan lopen nogal uiteen. De een vindt het wel meevallen, de ander vindt meetkunde niet te doen of ervaart het aantal vragen als te veel.

Uit onderzoek onder Pabo-studenten naar de ervaringen van de rekentoets zien we 5 grote struikelblokken in de toets:

 • 1. Hoofdrekenen
  Hier hebben studenten vaak tijdgebrek: voor iedere vraag heb je 1 minuut.
 • 2. Decimalen
  Het werken achter-de-komma blijft voor sommigen verwarring geven.
 • 3. Breuken
  De regels voor breuken worden slecht toegepast: de theorie zit er niet goed in.
 • 4. Kansen en berekening
  Veel gegoochel met verhaaltjessommen: het stappenplan wordt niet gebruikt.
 • 5. Meetkunde
  Dit onderdeel vinden veel Pabo studenten het moeilijkst: dit verhelp je door veel te oefenen.

Wil jij weten hoe je deze struikelblokken op de Wiscat kunt voorkomen?

Meer over onderdelen Wiscat oefentoets