Wiscat oefentoets PDF

Op zoek naar de antwoorden van de Wiscat Cito oefentoets 2016?
Cito geeft de antwoorden van de oefentoets wel in een pdf, maar zonder uitleg of toelichting. En daar leer je nu juist het meeste van.
Hier bij wiscatoefenen.nl vind je daarom per vraag, het antwoord EN de uitgebreide uitleg. Alles in een handig pdf.

Zo wordt de Cito Wiscat oefentoets stap voor stap aan je uitgelegd. Ook hebben we de moeilijkste Wiscat oefentoets vragen van 2016 voor je op een rij gezet.
Kun je de onderstaande 15 Wiscat-Cito vragen goed maken? Dan ben je al een heel eind op weg om de echte Wiscat toets te halen. Zo niet, dan ontdek je direct aan welke rekenonderdelen je nog moet werken om te slagen voor de Wiscat toets.

Wiscat oefentoets pdf antwoorden 2016

Cito heeft de Wiscat toets van 2016 als enige Wiscat oefentoets vrijgegeven. Van de Wiscat toets 2016 vind je hier de officiële vragen en de antwoorden van Cito.
Deze pdf-bestanden kun je downloaden.
cito oefentoets pdf btn vragen
 

Cito-Wiscat oefentoets gratis uitgebreide uitleg

Helaas geeft Cito geen uitleg bij de antwoorden op de oefentoets van 2016. Veel Pabo-studenten hebben daar wel behoefte aan. Je leert daar veel van.

Daarom vind je hier voor de Cito-Wiscat oefentoets 2016 bij elk antwoord een uitgebreide stap voor stap uitleg. Zodat je begrijpt hoe je aan het antwoord komt.
Deze Wiscat oefentoets met antwoorden en uitleg van wiscatoefenen.nl kun je hier als PDF gratis downloaden.

Download de PDF met de uitgebreide antwoord uitleg van de CITO Oefentoets

Om de Wiscat te halen is oefenen heel belangrijk. Wil je meer Wiscat oefentoetsen maken? Dat kan met het Wiscat oefentoetsen boek.
Daarin staan 5 complete oefentoetsen met elk 55 vragen. Zo oefen je alle onderdelen van de Wiscat toets.

Je kunt met de Wiscat oefenen op drie moeilijkheidsniveaus, aangegeven met sterren. Zo zie je op welk niveau jij presteert met Wiscat rekenen. In het boek staan alle antwoorden en vind je van alle sommen de bijbehorende Wiscat uitleg. Helder en stapsgewijs. Daar kun je veel van leren!
Een betere voorbereiding op de Wiscat Pabo rekentoets is er niet.

Bekijk het boek

Wiscat oefentoets 2024: de onderdelen

De Cito Wiscat toets in 2024 bestaan uit 55 vragen: 17 hoofdreken vragen en 38 gemengde vragen. Voor het onderdeel hoofdrekenen heb je 17 minuten tijd. Je hebt dus 1 minuut voor elke hoofdreken vraag.
Voor het onderdeel gemengde vragen heb je in totaal 83 minuten. Dat is iets meer dan 2 minuten per vraag. Houd dit in je achterhoofd bij het maken van de Wiscat sommen.

Meer over de Wiscat onderdelen

15 moeilijkste vragen uit de Cito Wiscat oefentoets 2016

De moeilijkste Wiscat vragen uit 2016 hebben wij voor je op een rij gezet.
Dat zijn 5 moeilijke hoofdreken sommen en 15 lastige gemengde vragen.
Toets jezelf en kijk of jij deze Cito vragen aan kunt. Je ziet na de opgave meteen het antwoord en vind de uitleg van wiscatoefenen.nl.

Deze moeilijke Wiscat sommen vind je ook terug in de PDF met de gehele Cito Wiscat oefentoets 2016.

Meer over de normen en opzet

Wiscat totaaldeal 3 boeken

Wiscat Cito oefentoets 2016 hoofdrekenen: de 5 lastigste sommen

De Wiscat Cito toets 2016 bestaat uit 15 hoofdrekenvragen.
Die rekenvragen gaan over deze onderdelen:
 • Vragen over de basis: plus, min, keer en delen
 • Vragen over procenten
 • Vragen met breuken
 • Vragen over decimalen
 • Vragen met verhaaltjessommen

 • Uit elke rekencategorie is een Wiscat som geselecteerd, waar veel Pabo-studenten fouten in maken. Check jezelf of jij deze opgave goed kunt maken. Dan ben je goed op weg om de Wiscat te halen.

  De Wiscat opgaven 2, 5, 7, 10 en 11 zijn de moeilijkste sommen in het hoofdrekenen. Hier gaat vaak het een en ander mis.

  Bekijk nu de 5 moeilijkste vragen uit de Cito-Wiscat oefentoets 2016 met de antwoorden en uitleg:

  Som 2: Dit is een verhaaltjessom.

  Tip: Lees deze goed!

  Antwoord: 1000 euro

  Bij deze som begin je met de keer-som. Zo weet je hoeveel minuten er in totaal worden gespeeld per jaar. Je doet 90 x 50. Doe voor het gemak 9 x 5 = 45. Zet er dan twee nullen achter, dat is 4500.
  Nu maak je een deelsom. 4,5 miljoen = 4500000. De som die je maakt is 4500000 : 4500. Streep bij beide evenveel nullen weg.
  Je houdt dan de som 45000 : 45 over. Dat is 1000. Zoek dus naar het verband tussen deze twee getallen, en reken nauwkeurig met de nullen.

  Som 5: Een Wiscat vraag met een breuk.

  Antwoord: 1
  1 / 27


  Als er bij breuken wordt gevraagd ‘hoeveel is een bepaald deel van….’ , dan maak je altijd een keersom. De som die je hier maakt is  
  1/3
  x 3
  1 / 9
  Het is het handigst om 3
  1/9
  in twee delen op te splitsen.
  Doe eerst  
  1 / 3
  x 3 = 1. En dan doe je  
  1 / 3
  x  
  1 / 9
  Dat is  
  1 / 27
  Tot slot neem je de twee antwoorden samen. 1 +  
  1 / 27
  = 1
  1 / 27

  Som 7: Checkt de basisrekenvaardigheid.

  Antwoord: 60

  Probeer zo vaak mogelijk 24 in 1440 te stoppen. Bedenk wat 100 x 24 zou zijn. Dat is 2400. Dat is te groot, want we hebben 1440 als getal. Als je de helft van 2400 neemt, krijg je 1200. Dat zit al wat meer in de buurt van 1440. Je doet dan 50 x 24. Het verschil tussen 1200 en 1440 is precies 240. Daar past 24 nog 10 keer in. Dit tel je daarom op bij 50. Je krijgt als antwoord 60, want 24 x 60 = 1440.

  Som 10: Wiscat som met decimalen.

  Tip: Werk nauwkeurig!

  Antwoord b: =

  Deelsommen bij decimalen reken je volgens een vast stappenplan uit. Je verschuift de komma twee plekken naar rechts in 0,05. Je krijgt 5. De regel is dat je ook 500 nu 100 keer zo groot moet maken (oftewel, je moet de komma ook daar twee plekken naar rechts verschuiven).
  Je krijgt 50000. De nieuwe som is 50000 : 5. Je krijgt 10000.
  En daarom vul je het = teken in.

  Som 11: Wiscat rekenen met procenten.

  Antwoord: 1

  Reken eerst uit wat 1% van 400 is. Dat is 4. Je wilt weten wat  
  1/4
  % is. Daarom deel je dit antwoord door 4, het getal dat in de noemer van de breuk staat. 4 : 4 = 1.
  wiscat boeken-oefenen en leren

  Wiscat Cito oefentoets 2016 gemengde vragen: de 10 moeilijkste sommen

  De Wiscat Cito toets 2016 bestaat uit 35 gemengde opgaven.
  Die Wiscat sommen gaan over deze onderdelen:
 • Plus, min, keer en delen. Kwadraten en wortels.
 • Procenten
 • Breuken
 • Decimalen
 • Meten
 • Kans en formules
 • Verhoudingen

 • We hebben uit elke rekenonderdeel een lastige Wiscat som gehaald, waar veel pabo-studenten fouten in maken. Check jezelf of jij deze opgave goed kunt maken. Dan ben je goed op weg om de Wiscat te halen.

  De Wiscat opgaven 17, 22, 24, 26, 29, 33, 36, 38, 40, 48 zijn de tien moeilijkste sommen in het gemengde deel. Er kan hier veel mis gaan. Stap voor stap lees je de uitleg.

  Hier vind je de 15 lastigste vragen van de Wiscat oefentoets 2016. Met de antwoorden en de uitleg.


  Som 17: Een Wiscat som over decimalen

  Tip: Focus op de manier van aanpak en werk nauwkeurig

  Antwoord: b 5942,21614

  Op het eerste gezicht lijkt dit een lastige som, maar je kunt de som snel makkelijker maken. De tip is om de getallen af te ronden. Maak er de volgende som van: (720 + 590) x 4,5. Op deze manier gaan we de grootte van het antwoord benaderen. Reken eerst de haakjes uit. 720 + 590 = 1310. Vervolgens doe je dit keer 4,5. Je krijgt 5895. Je weet nu dat jouw antwoord vier getallen vóór de komma bevat. Kijk goed naar de antwoorden. Je ziet dan dat 5942,21614 ook vier getallen voor de komma heeft.

  Som 22: Checkt de basis rekenvaardigheid.

  Antwoord: Ja, die persoon is ongeveer 20 jaar oud.

  Reken eerst uit hoeveel minuten er in een dag zitten. Doe 60 minuten x 24 = 1440 minuten. Vervolgens reken je uit hoeveel minuten er in een jaar zitten. Je doet 1440 x 365 = 525600. Dit is ongeveer een half miljoen. Je weet nu dus dat 1 jaar gelijk staat aan een half miljoen minuten. Dan staat 2 jaar gelijk aan een miljoen minuten. Je wilt weten hoeveel 10 miljoen minuten is. Daarvoor doe je keer 10. Dat doe je dan ook bij 2 jaar. 2 jaar x 10 = 20 jaar.

  Som 24: Wiscat som met verhoudingstabel.

  Antwoord: 1 : 200000

  Maak een verhoudingstabel. Zet daarbij alles naar dezelfde maat. Kies voor het gemak voor centimeter. Je krijgt de volgende tabel: Een schaal wordt altijd gegeven in de volgende vorm: 1 : ……. Het eerste getal moet dus een 1 worden. Er staat nu een 4. Daarom deel je de bovenkant en onderkant van de tabel door 4. Je krijgt 800000 : 4 = 200000. Dus 1 : 200000 is de juiste schaal.

  Som 26: Som met procenten.

  Antwoord: jeneverdrinker

  Bereken voor beide dranken hoeveel alcohol er in een glas zit. Het is belangrijk beide dranken naar dezelfde maat om te rekenen. Kies voor het gemak voor milliliter. 1 dl = 100 ml. Nu kun je de percentages uitrekenen. Sherry bevat 17% van 100 ml = 17 ml alcohol in het glas. Bij jonge jenever zit er 35% van 35 ml = 12,25 ml alcohol in je glas. Het jonge jeneverglas bevat dus de minste alcohol.

  Som 29: Ken je Pyhagoras?

  Antwoord: 32,5 m2

  Dit is een som waarbij je de Stelling van Pythagoras nodig hebt. Je wilt weten wat de oppervlakte van het groene vierkant is (het grasveld). Het vierkant is gekanteld, waardoor je een schuine zijde hebt als lengte en breedte. De stelling van Pythagoras wordt gebruikt om de schuine zijde van een driehoek te berekenen. Om dit te berekenen, heb je van de twee andere zijden van de driehoek de lengte nodig. Je hebt voor de lange zijde een lengte van 5,5 meter en de korte zijde heeft een lengte van 1,5 meter. Nu pas je de Stelling van Pythagoras toe: 5,52 + 1,52 = schuine zijde2. Pak je rekenmachine erbij en reken de kwadraten uit. 30,25 + 2,25 = schuine zijde2. Als je dit optelt, krijg je 32,5 = schuine zijde2. Omdat er nog steeds staat ‘schuine zijde2’ moeten we de wortel nemen van 32,5. Dat is ongeveer 5,7. Je weet nu de lengte en breedte van het vierkant, dat is 5,7 meter. Om de oppervlakte te berekenen van het grasveld, doe je lengte x breedte. Dus 5,7 x 5,7 = 32,5 m2.
  wiscat boeken-oefenen en leren

  Som 33: Som over formules.

  Antwoord: De grafiek loopt minder steil

  Er is een verband tussen een formule en de grafiek die daarbij hoort. Een formule bestaat altijd uit een ‘los’ getal. Dat is in deze som het getal 30. Dit getal geeft aan op welke hoogte de grafiek begint. Het andere gedeelte van de formule, bevat altijd een getal mét een letter of een woordgroep. In deze som is dat ‘€40 x aantal gewerkte uren’. Dit stukje van de formule vertelt je hoe steil de grafiek loopt. Hoe hoger dat getal, hoe steiler de grafiek loopt. In de som staat dat de kosten per uur worden verlaagd naar 35 euro. Dat betekent dus dat het gedeelte met de woordgroep verandert. Het getal neemt af van 40 naar 35, dus dat betekent dat de grafiek juist minder steil gaat lopen.

  Som 36: Nog een Wiscat som over meten.

  Antwoord: 13 pakken hout

  Bereken eerst de oppervlakte van de vloer die wordt gelegd. Voor de oppervlakte geldt: lengte x breedte. Typ in de rekenmachine in 3,13 x 6,45 = 20,1885 m2. Het hout is te koop in pakken van 1,6 m2. Je maakt nu een deelsom. 20,1885 : 1,6 = 12,62. Je hebt dus 12 hele pakken nodig, maar óók nog een deel van een 13e pak. Je antwoord is daarom 13 pakken.

  Som 38: Verhoudingssom.

  Antwoord: 63 euro

  Tel eerst alle ‘delen’ bij elkaar op. Dan kun je het totale geldbedrag daarmee vergelijken. 2 + 3 + 5 = 10. Je weet nu dat 210 euro gelijk staat aan 10 ‘delen’. Het is makkelijk eerst te weten hoeveel 1 ‘deel’ waard is. Daarvoor deel je 210 euro door 10. Je krijgt 21 euro als antwoord. Kijk nu goed hoeveel ‘delen’ Bas heeft. Hij heeft er 3. De laatste stap is nu 21 euro x 3 = 63 euro.

  Som 40: Wiscat som over formules.

  Antwoord: 63 kaarten

  Vul op de plek van de letter ‘n’ het getal 6 in. De letter ‘n’ staat namelijk gelijk aan het aantal verdiepingen van het kaartenhuis. De som die je krijgt is 1
  1 / 2
  (62 + 6). De haakjes gaan voor, en binnen de haakjes moet je eerst de machten uitrekenen. Je krijgt (36 + 6). Dat is 42.
  De laatste stap is 1
  1 / 2
  x 42. Je krijgt 63 kaarten als antwoord.

  Som 48: Weet je nog: teller x teller en…

  Antwoord: 5

  Wil je weten hoe je deze oplost? Download dan de PDF
  Dan kun je ook meteen alle andere antwoorden zien
  van deze Cito -Wiscat Oefentoets uit 2016.

  Veel oefenen is hét recept om de Wiscat-toets te halen!

  Meer Wiscat oefentoetsen

  Wil jij goed voorbereid zijn op de Wiscat-Cito toets? Ga dan oefenen met voorbeeld oefentoetsen voor de Pabo. Bestel nu het handige boek 'WISCAT oefentoetsen'.

  Daarin staan 5 complete oefentoetsen met elk 55 vragen. Zo oefen je alle onderdelen van de Wiscat toets.
  Je kunt oefenen op drie moeilijkheidsniveaus, aangegeven met sterren. Zo zie je op welk niveau jij presteert met Wiscat rekenen. Een betere voorbereiding op de Wiscat-Pabo rekentoets is er niet.

  Alle antwoorden met heldere uitleg staan achter in het boek.

  Ook kun je de unieke WISCAT-Check® doen. Dan zie je voor elke toets jouw scores. Zo ontdek je wat goed gaat en aan welk rekenonderdeel je nog verder moet werken.

  Als BONUS vind je in het boek handige rekenschema's, slimme stappenplannen voor sommen en oefentips.

  Ga Wiscat oefentoetsen maken. Dan ben je goed voorbereid.
  Zo haal je Wiscat!

  Bestel nu het boek 'WISCAT oefentoetsen' voor maar € 25,95.