Wiscat score

Met een Wiscat score van 103 punten of hoger, ben je geslaagd voor de Wiscat-Pabo rekentoets.

De Wiscat is een verplichte rekentoets op de Pabo. Je hebt drie kansen voor de Wiscat. In het eerste jaar van de Pabo doen alle studenten deze rekentoets. Voor zij-instromers is de Wiscat zelfs een onderdeel van het geschiktheidsonderzoek bij de start van de Pabo opleiding.
Elke pabo-student moet een Wiscat score van 103 of hoger halen om door te kunnen met de opleiding.

Hoe is de Wiscat toets score opgebouwd?

In de Wiscat toets zitten opgaven verdeeld over zeven rekenonderdelen.
Zorg ervoor dat je deze basisvaardigheden van rekenen beheerst om een goede Wiscat toets score te halen.

De volgende rekenonderdelen zitten in de Wiscat toets:

 • Basisvaardigheden voor plus, min, keer, delen en wortels
 • Keersommen en tafels
 • Kwadraten en wortels
 • Metriek stelsel
 • Verhoudingen tussen breuk, procent en decimaal
 • Kansen en formules (statistiek)
 • Informatieverwerking, vaak verhaaltjessommen

Van deze rekenonderdelen bestaan handige rekenschema’s. Zo is er een rekenschema voor de moeilijkste keersommen/ tafels, een verhoudingstabel tussen breuken, procenten en decimalen, het metriek stelsel en een kwadraten/wortel tabel.

Al deze handige rekenschema’s en slimme stappenplannen voor rekenen vind je als bonus in het Wiscat oefentoetsen boek.

Bekijk het Wiscat oefentoetsen boek

Wiscat niveau

Het Wiscat niveau is door Cito vastgesteld op referentieniveau 3 F. Zo geeft de Wiscat score aan of de pabo-student de rekenvaardigheden beheerst op dat referentieniveau. Dat is rekenen op examenniveau van mbo of havo.

In de toets zitten sommen over onderdelen zoals breuken, decimalen, procenten en meten. Er zijn ook Wiscat opgaven die géén onderdeel zijn van het Wiscat niveau 3F, namelijk kansberekening, rekenen met formules en sommen met informatieverwerking. Pabo studenten moeten zo laten zien dat zij boven de rekenstof staan om een voldoende Wiscat niveau te behalen.

Wil jij een voldoende Wiscat niveau hebben voordat je aan de echte toets mee doet? De Wiscat kun je zelf voorbereiden. Hoe?

Leer alle Wiscat stof en de reken strategieën uit je hoofd. En ga uit het werkboek oefenen met 500 Wiscat sommen.
Dat kan met het handige boek 'WISCAT Theorie- en Werkboek'.

Bekijk het Wiscat Theorie-en Werkboek

Wil je juist je toetsvaardigheid verbeteren? Kies dan voor het Wiscat Oefentoetsen boek. Daarin staan 5 complete oefentoetsen met elk 55 vragen. Zo oefen je alle onderdelen van de Wiscat toets.
Je kunt oefenen op drie moeilijkheidsniveaus, aangegeven met sterren. Zo zie je op welk niveau jij presteert met Wiscat rekenen. Alle antwoorden met heldere uitleg staan achter in het boek.
Ook kun je de unieke WISCAT-Check® doen. Dan zie je voor elke toets jouw Wiscat toets scores. Zo ontdek je wat goed gaat en aan welk rekenonderdeel je nog verder moet werken.

Bestel het 'WISCAT oefentoetsen boek'

Voorbeeld van een Wiscat score:

Heb je de Wiscat toets gedaan, dan kun je de Wiscat score krijgen per post, mail of zien door in te loggen op je studentennummer. Dat hangt af van je pabo-opleiding.

Een Wiscat score kan er bijvoorbeeld zo uitzien. Bekijk het plaatje. Je ziet de Wiscat score van hoofdrekenen en van de verschillende rekenonderdelen, zoals meten.

Hier was de Wiscat eindscore 120 punten. Dat ligt tussen het schoolcijfer 7 en 8.

Omzetting Wiscat-Pabo score naar schoolcijfers

SchoolcijferWiscat score
10155-200
9138
8125
7115
6107
5,5103
599
<4<92

Gemiddelde Wiscat score

Je krijgt een Wiscat score tussen de 0 en 200. De maximale score op de Wiscat is 200 punten. Dat staat gelijk aan het cijfer 10.
De landelijke eis voor de Wiscat-Pabo rekentoets is het halen van 103 punten. Dat is het cijfer 5,5.

Het kan zijn dat jouw Pabo school een andere norm hanteert, bijv. een norm van 120. Vraag altijd op jouw opleiding na welke Wiscat norm wordt gevraagd.
De meeste Pabo's leggen de gemiddelde Wiscat score op het behalen van 103 punten. De Pabo eist dat je de rekentoets haalt, om je Pabo-opleiding te mogen voortzetten.

Hoeveel tijd heb je voor de Wiscat?

Voor de Wiscat heb je 100 minuten de tijd. Daarvoor maak je 55 opgaven.
Het eerste deel van de Wiscat bestaat uit 17 hoofdreken vragen, waarvoor je 17 minuten de tijd hebt.
Voor het tweede deel van de Wiscat krijg je 38 gemengde vragen en daarvoor heb je 83 minuten.

Lees alles over de norm, de opzet en inhoud van de Wiscat

Wiscat uitslag

De Wiscat uitslag zal je snel ontvangen na het maken van de Wiscat-Pabo toets.
Vaak binnen twee weken.

De Wiscat rekentoets is namelijk adaptief. Dat wil zeggen: de toets past de moeilijkheidsgraad van de opgaven aan jouw vaardigheid aan. Hoe werkt dat?
Als je een som goed beantwoordt, krijg jij een nieuwe som. Die is moeilijker en ligt op een hoger niveau. Als je veel foute antwoorden geeft, gaat het niveau niet omhoog. Dan is jouw Wiscat score te laag en haal je de toets niet. Je krijgt dus een toets op maat.
Je antwoorden worden door het programma meteen nagekeken. Zo hoef je niet meer weken te wachten op je Wiscat uitslag.

Meer vragen over de Wiscat?

Bekijk de 7 weetjes over de Wiscat

Ontevreden over de Wiscat uitslag?
Je kunt ook een Wiscat training volgen. Op locatie of online. Zo krijg je een hogere Wiscat score. Tijdens deze complete training in een kleine groep leer je alle theorie, krijg je voorbeeldsommen en ga je zelf aan de slag.

Lees alles over de Wiscat Training

Hoe haal je een hoge Wiscat score?

Een hoge Wiscat score halen, begint bij het beheersen van de Wiscat basisvaardigheden voor rekenen. Bekijk deze 5 tips om een maximale Wiscat score te halen.

 • Tip 1: Hoge Wiscat score op keersommen en tafels
  De keertafels moet je allemaal probleemloos uit je hoofd kennen. Zonder na te denken. De tafel van 1, 10 en 5 zijn het makkelijkst. Besteed je tijd aan de moeilijkste keersommen, dat zijn er maar 20! Weten welke? In het boek Wiscat oefentoetsen staan ze als bonus in een handig rekenschema samen.

 • Tip 2: Kwadraten en wortels leren voor goed scoren op de Wiscat
  Net als de tafels moet je de kwadraten en wortels uit je hoofd kennen. Dit zijn echt basisvaardigheden voor de Wiscat. Leer ze, net als een vreemde taal, twee kanten op. Hoe beter je ze weet, hoe vlotter je door de Wiscat toets gaat, hoe hoger je Wiscat score.

 • Tip 3: Ken het metriek stelsel voor een betere Wiscat score
  Zorg dat je het schema van kilo naar milli kan dromen. Gebruik het ezelbruggetje van traplopen. Weet je het nog? Omhoog lopen = keer. Omlaag lopen = delen.

 • Tip 4: Verhoudingen tussen breuk, procent en decimaal weten
  Hier is een rekenschema voor. Leer dit uit je hoofd. Het gaat je echt helpen als je dit uit je hoofd kent. Deze getal-combinaties gaan je som-oplos-snelheid enorm verhogen. Dat scheelt tijd en stress op de Wiscat toets en zorgt voor een hogere Wiscat score.

 • Tip 5: Sommen op verschillende manieren maken
  Sommen kun je op verschillende manieren uitrekenen. Het is belangrijk dat je die vaardigheid beheerst. Voor de Wiscat toets en als je straks als juf of meester kinderen moet leren rekenen. Voor het uitrekenen van sommen zijn rekenstrategieën.
  Beheers je die voldoende? Zorg dat je som herkent en weet welk stappenplan je kunt gebruiken.

  Beheers jij de Wiscat stof wel helemaal? Of ben je op zoek naar een goed Wiscat Werkboek? Met het Wiscat Theorie-en Werkboek sla je twee vliegen ineen. Hier leer je de Wiscat stof van alle rekenonderdelen. En oefen je maar liefst 500 sommen.
  Bekijk het Wiscat Theorie-en Werkboek

  Wil je Wiscat oefentoetsen oefenen? Dat kan met het Wiscat oefentoetsen boek. Daarin kun je 5 complete Wiscat oefentoetsen met elk 55 vragen maken.
  Bekijk het Wiscat oefentoetsen boek

Wiscat score 2023

Doe jij in studiejaar 2022 - 2023 de Wiscat toets? Begin dan op tijd met de voorbereiding.
Weet je wanneer de Wiscat toets staat ingepland, maak dan voor jezelf een planning. Denk niet twee weken van tevoren: dat doe ik wel even.

Mijn ervaring, als bijles docent Wiscat, is dat veel Pabo studenten niet op tijd beginnen met oefenen.
Ook onderschatten ze het niveau van de Wiscat en komen zo in tijdnood op de echte Wiscat-Cito toets.
Gebruik Wiscat oefentoetsen om te zien wat jouw Wiscat score is. De Cito heeft een Wiscat toets 2016 vrijgegeven op internet.
Wij hebben de antwoorden van die Wiscat Cito voor je stap voor stap uitgelegd. En de moeilijkste Wiscat sommen uitgelicht.
Bekijk hier deze Cito-Wiscat toets

Verhoog je score met oefenen

Een hoop fouten en stress kun je voorkomen door voldoende Wiscat oefentoetsen te maken. Dat verhoogt de kans op een mooie Wiscat score. Dat kun je doen met het boek 'WISCAT oefentoetsen'.

Daarin staan 5 complete oefentoetsen met elk 55 vragen. Zo oefen je alle onderdelen van de Wiscat toets.

Je kunt oefenen op drie moeilijkheidsniveaus, aangegeven met sterren. Zo zie je op welk niveau jij presteert met Wiscat rekenen. Een betere voorbereiding op de Wiscat-Pabo rekentoets is er niet.

Alle antwoorden met heldere uitleg staan achter in het boek.

Ook kun je de unieke WISCAT-Check® doen. Dan zie je voor elke toets jouw scores. Zo ontdek je wat goed gaat en aan welk rekenonderdeel je nog verder moet werken.

Als BONUS vind je in het boek handige rekenschema's, slimme stappenplannen voor sommen en oefentips.

Ga Wiscat oefentoetsen maken. Dan ben je goed voorbereid.
Zo haal je Wiscat!

Bestel nu het boek 'WISCAT oefentoetsen' voor maar € 25,95.