Als je inschrijft voor de 3-in-1 Wiscat training via wiscatoefenen.nl dan ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden. Daarom is het goed die voorwaarden even te lezen.

Algemene Voorwaarden voor de WISCAT TRAINING
van WISCATOEFENEN.NL

Deze voorwaarden gelden vanaf 1 januari 2021. De Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in vraagvorm om de voorwaarden makkelijker leesbaar te maken. Deze voorwaarden staan ook op de website en zijn verstuurd als bijlage bij de email na de inschrijving op de website.

Wat is wat in deze voorwaarden?
Afnemer: De persoon die een Training van Wiscat Oefenen.nl afneemt.
Wiscat Oefenen.nl: Het bureau dat Wiscat-trainingen verzorgt. Wiscatoefenen.nl is onderdeel van JJ Company en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Amersfoort onder nummer 80907431. Het BTW-nummer is 242785748B01
Training: De Wiscat-training die verzorgd wordt door Wiscatoefenen.nl.
Overeenkomst: De overeenkomst, die is ontstaan door de bevestiging van deelname aan de Wiscat-training door Wiscatoefenen.nl aan de Afnemer.
Prijs: De prijs voor de Training, die vermeld staat op de website van Wiscat Oefenen.nl.

Waarvoor gelden deze voorwaarden?
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Wiscat-training van Wiscatoefenen.nl. Bij het inschrijven heeft Afnemer aangevinkt akkoord te zijn met de Algemene Voorwaarden, zoals die op de website gepubliceerd zijn.

Hoe gaat de aanmelding?
Als Afnemer schrijf je in voor de Training door het invullen en verzenden van het aanmeldingsformulier op de website van Wiscatoefenen.nl. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Wiscatoefenen.nl de aanmelding bevestigt per e-mail met daarbij het betaalverzoek en de factuur.

Hoe gaat de betaling?
Afnemer ontvangt een e-mail met een betaalverzoek en factuur in PDF-vorm.

Wat is de betaaltermijn?
De standaard betaaltermijn is 14 dagen na ontvangst factuur. Bij aanmelding korter dan 14 dagen van tevoren geldt een kortere betalingstermijn, die ook direct geldt als uiterste betaaltermijn. Deze betaaltermijn wordt ook vermeld in de betalings-email.

Krijg je een herinnering bij te late betaling?
Bij een standaard betaaltermijn van 14 dagen:
Betaalt de Afnemer niet op tijd, dan verstuurt Wiscatoefenen.nl een herinneringsmail met daarin een nieuwe betaaltermijn. Dat is de uiterste betaaltermijn.

Bij een kortere betaaltermijn dan 14 dagen:
Wiscatoefenen.nl verstuurt geen herinneringsmail. De kortere betaaltermijn staat gelijk aan de uiterste betaaltermijn.

Wat gebeurt er als de uiterste betaaltermijn wordt overschreden?
Bij niet betalen op de uiterste betaaltermijn is Afnemer de kosten van de Training verschuldigd vermeerderd met € 12,50 administratiekosten. Bovendien kan Afnemer uitgesloten worden van deelname aan de Training.

Is het mogelijk de Training te annuleren?
A) Annuleren binnen 14 dagen na inschrijving:
Het inschrijven voor de Training valt onder de Wet Koop Op Afstand.
Afnemer heeft het recht om binnen 14 dagen na inschrijving de deelname kosteloos te annuleren. Een annulering kan uitsluitend doorgegeven worden per e-mail aan info@wiscatoefenen.nl met opgaaf van reden.
Bij inschrijving korter dan 14 dagen voor de aanvang van de Training vervalt dit recht.

B) Annuleren na 14 dagen na inschrijving EN de periode tot start Training bedraagt:
4 weken of langer: Afnemer is € 35 verschuldigd. Dit is de vergoeding voor het Trainingspakket en de verzendkosten.
4 weken tot 2 weken: Afnemer is € 75 verschuldigd.
2 weken of korter: Afnemer is volledige Prijs verschuldigd.
Afnemer mag de toegestuurde materialen, te weten het Wiscat Oefentoetsenboek en het Wiscat Trainingsboek behouden.

C) Annuleren tijdens de Training:
Bij tussentijdse beëindiging tijdens de Training door de Afnemer ontstaat geen recht tot restitutie.

D) Wiscatoefenen.nl behoudt zich het recht voor de training te annuleren in geval van onvoldoende deelname en/of incidentele situaties (bijvoorbeeld door overmacht, zoals ziekte van de Trainer, technische problemen enz.)
In deze situaties zal Wiscat Oefenen.nl er alles aan doen een alternatief aan te bieden.
Als het geboden alternatief voor de Afnemer niet acceptabel is, wordt de Prijs door Wiscat Oefenen.nl teruggestort aan de Afnemer.

Hoe wordt de Training verzorgd?
Wiscat Oefenen.nl geeft de Training online. De kosten voor de inlog op het gebruikte softwarepakket ZOOM zijn voor rekening van Wiscatoefenen.nl
De Training wordt verzorgd door een deskundige Wiscat-expert en met gebruikmaking van gedegen trainings- en oefenmateriaal en zal met digitale middelen worden uitgevoerd.

Hoe zit het met het intellectueel eigendom?
Alle lesmaterialen zijn een uitgave van Wiscatoefenen.nl. Voor de intellectuele eigendomsrechten op het cursusmateriaal geldt ‘All Rights Reserved’/ alle rechten voorbehouden. Niets uit het materiaal mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Wiscat Oefenen.nl. Het is niet toegestaan om audio- of videopnames te maken van de Training.

Wat als er een klacht of geschil is?
Het doel van Wiscatoefenen.nl is om de training naar volle tevredenheid te verzorgen.
Heeft Afnemer toch een klacht? Meld dit dan zo snel mogelijk (bij voorkeur binnen 24 uur) bij Wiscatoefenen.nl. Wiscatoefenen.nl behandelt klachten vertrouwelijk en zal proberen zo snel mogelijk tot een passende oplossing te komen.

Wat als Afnemer de Wiscat niet haalt? Wiscatoefenen.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet behalen van de Pabo-Wiscat rekentoets.

Tot slot: Toepasselijk recht Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
Lees ook de privacypagina

Met de 3-in-1 training haal jij de Wiscat!

Wil jij goed voorbereid zijn op de Wiscat toets?
Doe dan de 3-in-1 Wiscat training en krijg:

1. Een 2-daagse online Training. Gegeven door een Wiscat-EXPERT!

2. Het Wiscat trainingsboek. Oefenen met meer dan 170 sommen.

3. Het Wiscat Oefentoetsen boek. Met 5 complete oefentoetsen.

De voordelen voor jou:
 • In 2 dagen training van alle kennis en vaardigheden.
 • Kleine groep van maximaal 5 deelnemers.
 • Heldere uitleg theorie en voorbeeldsommen.
 • Leer de Wiscat SOS®: hulp bij elke som.
 • Oefenen met sommen uit het Trainingsboek.
 • Ontdek de top 10 moeilijkste Wiscat sommen.
 • Oefentips, stappenplannen en rekenschema’s.
 • Met GRATIS Wiscat Oefentoetsen boek.

 • Met de Wiscat 3-in-1 training leer je slim, handig en snel rekenen!

  Voor € 149 doe je mee aan de 2-daagse Wiscat training en ontvang je het Trainingsboek.

  Reserveer nu jouw plaats voor de Wiscat training.
  Wacht niet te lang; want VOL=VOL.
  Er zijn per trainingsdatum maar 5 plaatsen beschikbaar!

  Doe de Wiscat training. Dan ben je goed voorbereid.
  Zo haal je Wiscat!

  Je ontvangt GRATIS het Wiscat Oefentoetsen boek t.w.v. € 23,95.