Zelf online leren voor de Wiscat

Wiscat Academy® biedt je alles wat je nodig hebt om je perfect voor te bereiden op de Wiscat.
Het is de meest complete oefensite van Nederland. Onbeperkt oefenen, waar en wanneer je maar wilt!

Voor Pabo studenten
en zij-instromers

Leer en oefen waar je maar wilt.
Op laptop, tablet of mobiel.
Zo ben je perfect voorbereid op de Wiscat!

Wat krijg je allemaal?

A L L E   T H E O R I E   E N   R E K E N R E G E L S

Meer dan 50 video's
met theorie-uitleg

Elk rekenonderdeel start met een duidelijke video. Daarin leer je:

 • Alle theorie.
 • Alle rekenregels.
 • Voorbeeldsommen.

Deze uitleg is er voor: Decimalen, Procenten, Breuken, Basisvaardigheden, Verhoudingen, Meten, Hoofdrekenen, Formules en grafieken en Kansberekening.

D I R E C T  A N T W O O R D  M É T  U I T L E G

Onbeperkt
sommen oefenen

Door te oefenen train je de rekenregels goed in.

 • Onbeperkt sommen oefenen.
 • Zie direct of je antwoord goed of fout is.
 • Leer van de stap-voor-stap uitleg.

Test jezelf bij élk rekenonderdeel!

In de Wiscat Acedemy® vind je handige leertools. Daarmee ontdek je jouw voortgang.Flascards, samenvattingen, tips, schema's, de meest gemaakte fouten en meer.
Zo weet je waar je nog aan moet werken.

T E S T   J E Z E L F

Ken je de rekenregels?
Test het met Flashcards.

Bij elk rekenonderdeel vind je één of meer sets Flashcards. In totaal zijn er meer dan 30 sets. Zo test je jouw kennis van de rekenregels en de schema's.

 • Leer slim rekenen.
 • Meer dan 30 sets beschikbaar.
 • Check je kennis van de rekenregels.

V O O R K O M   D E Z E   M I S S E R S

Ontdek de
Meest gemaakte fouten

Bij elk rekenonderdeel zijn de Meest gemaakte fouten voor je uitgewerkt. Zo voorkom jij deze missers. Ontdek:

 • Waar wordt de fout gemaakt.
 • Hoe kun je stap-voor-stap de som goed oplossen.
 • Bekijk de rekentip.

O V E R Z I C H T   P E R   R E K E N O N D E R D E E L

Alles op een rij met de
samenvatting en tips.

Met de samenvatting en tips heb je alles overzichtelijk bij elkaar. In dit handige overzicht per rekenonderdeel vind je:

 • Alle theorie en rekenregels.
 • Voorbeeldsommen.
 • Slimme tips.

T R A I N  D E  B A S I S K E N N I S 

Handige rekenschema’s.
Zo train je de basis in.

Met de rekenschema’s kun je basiskennis automatiseren. Zo reken je sneller. Dat scheelt straks veel tijd op de Wiscat toets.

 • Metriek stelsel 
 • Breuken-Procenten-Decimalen.
 • Tafels, wortels, machten, en meer.

T E S T  J O U W  V O O R T G A N G  

Oefentoets per rekenonderdeel.
Dan weet je hoe ver je bent.

Wil je na al dat oefenen weten hoe ver je bent? Daarvoor is er per rekenonderdeel een oefentoets. Oefen ze alle 9.
Zo weet je hoe je ervoor staat. En ben je perfect voorbereid!

 • Bekijk je scores en voortgang.
 • Leer van de antwoord-uitleg.
 • Ontdek wat je nog kunt verbeteren.

BONUS! Dit krijg je extra

bij een abonnement van 2 of 3 maanden:

O E F E N   N E T   A L S   O P   D E   W I S C A T

BONUS*: 3 complete Wiscat Oefentoetsen

Wat wordt jouw Wiscat score?
Dat ontdek je als je een complete Wiscat oefentoets maakt.
Kies een toets op 3 niveau’s. Zo weet je hoe je er voor staat.

 • Oefen net als op de echte Wiscat!
 • Complete Wiscat oefentoets, met 55 vragen per toets.
 • Kies voor een toets van 103 of 120 punten. Of een mix.
 • Bekijk je scores en voortgang.
 • Met alle antwoorden en heldere uitleg.
  *) Alleen bij een abonnement van 2 of 3 maanden

T R A I N  J E  V A A R D I G H E I D  E N  S N E L H E I D 

BONUS*: 10 extra
Hoofdreken-toetsen

Train je vaardigheden en snelheid op hoofdrekenen. Met maar liefst 10 hoofreken-toetsen. Zo reken leer je handig en snel.

 • Oefen alle sommen door elkaar, net als op de echte Wiscat!
 • Complete hoofreken-toetsen, met 17 vragen per toets.
 • Oefen ook op tijd!
 • Bekijk je scores en voortgang.
 • Met alle antwoorden en heldere uitleg.
  *) Alleen bij een abonnement van 2 of 3 maanden

Met succes gebruikt door PABO-studenten van :