De WISCAT-SOM van DEZE WEEK
Leer van de Antwoord-UITLEG

Antwoord: 315 minuten

Deel de totale afstand door het aantal kilometer dat ze per uur rijden. Je krijgt dan 420 : 80. Reken dit uit met behulp van een staartdeling. Je komt dan uit op 5 1/4 of 5,25. Nu reken je alles om naar minuten. 5 uur x 60 minuten = 300 minuten. En 1/4 van een uur (60 minuten) is 15 minuten. In totaal duurt de route dus 315 minuten.Leer van de Antwoord-UITLEG

Antwoord: 3,5 uur

Maak een deelsom. Deel de totale afstand door de snelheid van het vliegtuig. Zo weet je hoeveel uur het vliegtuig erover doet.
De som die je maakt is 2450 : 700. Maak hiervoor een staartdeling en stop steeds zo groot mogelijke getallen in 2450.
som-van-de-week

Eerdere WISCAT-SOMMEN van de WEEK
Leer van de Antwoord-UITLEG

Antwoord: 40 groene knikkers

Tel eerst de verhoudingen bij elkaar op, zo weet je het totaal aantal ‘delen’.
1 + 2 + 4 + 5 = 12.
Je weet nu dat 12 ‘delen’ gelijk staan aan 120 knikkers.
Het is handig om eerst uit te rekenen wat 1 ‘deel’ is.
Daarom doe je 120 : 12 = 10 knikkers.
De groene knikkers hebben 4 ‘delen’ (kijk goed naar de volgorde van de kleuren).
Tot slot doe je 10 x 4 = 40 groene knikkers.Leer van de Antwoord-UITLEG

Antwoord: 39 km per uur

Het paard van Sinterklaas doet 20 minuten over 13 kilometer. Doe de 20 minuten x 3, dan heb je 60 minuten (1 uur).
Je moet dan ook de 13 kilometer x 3 doen. 13 x 3 = 39. Het paard van Sinterklaas draaft flink door, namelijk 39 km/uur. En dat is maar goed ook, want er moeten op zo'n avond best veel cadeautjes worden bezorgd.Leer van de Antwoord-UITLEG

Antwoord: 5 liter

Deze som heeft te maken met het metriek stelsel. Vaak een lastig onderwerp.
In het metrieke stelsel zijn er 2 rijen die over inhoud gaan. Je moet bij deze som 'overstappen' van de één naar de ander.

Deze inhoud is 5000 cm3. Je weet dat dm3 gelijk staat aan liter. Daarom rekenen we de cm3 om naar dm3. Dat is 1 stap naar links. En omdat het om inhoud gaat (lengte x breedte x diepte) deel je dan door 10x10x10 = 1000.
5000 cm3 : 1000 = 5 dm3. Dus het antwoord is 5 liter.Leer van de Antwoord-UITLEG

Antwoord: 1.400 km

De schaal van de kaart betekent dat 1 cm op de kaart in werkelijkheid 10.000.000 cm is.
Je weet, 100 cm = 1 m. Streep van de 10.000.000 cm dus 2 nullen weg, je krijgt dan 100.000 m. Maak daar weer km van. 1 km = 1.000 m. Streep 3 nullen weg: 100.000 m wordt dan 100 km. Dus 1 cm op de kaart = 100 km. De totale lengte = 14cm. Doe daarom 14 x 100 km= 1.400 km.
Dat is de afstand die de Sint van Spanje naar Nederland moet afleggen.