WiscatOefenen.nl voorwaarden

Wij adviseren om de gebruikersvoorwaarden altijd aandachtig door te nemen.
Wij behouden ons het recht voor om op elk moment de inhoud van deze website aan te passen, onderdelen toe te voegen en te verwijderen zonder daarover aan jouw mededeling te hoeven doen.

Privacy bij WiscatOefenen.nl

WiscatOefenen.nl gaat zorgvuldig met je persoonsgegevens om. Dat doen we door naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming. Ook bekend onder de afkorting AVG. Dit is de opvolger van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In de verordening zijn voor heel Europa belangrijke zaken geregeld over de handhaving van privacy.
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen is WiscatOefenen.nl, gevestigd in Soest en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de naam JJ Company en nummer 80907431.
Als je iets bestelt op WiscatOefenen.nl hebben we jouw gegevens nodig om die bestelling te versturen. Met die gegevens gaan we zorgvuldig om. Daarom vertellen we meer over ons privacy-beleid.

Welke persoonsgegevens?
Om de bestelling uit te voeren en je op de hoogte te houden van de voortgang, hebben we nodig naam, bezorgadres, betaalgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens zijn herleidbaar tot jou als individu. Ook je je IP-adres hoort daarbij. Je geeft toestemming voor het opslaan en gebruik van die gegevens door het doen van de bestelling.

Verwerking
Volgens de AVG zijn wij de verwerker van jouw persoonsgegevens. Die krijgen we rechtstreeks van jou als je onze website bezoekt, het contactformulier invult en/of een bestelling doet. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden.

Bewaren
Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is.

Beveiliging
Voor de bescherming van je persoonsgegevens zijn fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Cookies

WiscatOefenen.nl maakt gebruik van cookies. Cookies worden op de harde schijf van je computer geplaatst. Het zijn kleine tekstbestandjes. Zij kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.
Je kan zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren of dat je wilt dat je browser je op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Pas hiervoor de instellingen in je browser aan. Omdat iedere browser anders is verwijzen we je naar de "help-functie'' van je browser voor het instellen van jouw voorkeuren. Wij wijzen je er op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Welke cookies?
WiscatOefenen.nl maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De gegevens van Google Analytics helpt ons de inhoud van WiscatOefenen.nl te verbeteren.
Deze cookies verzamelen informatie over je surfgedrag op onze website, bijvoorbeeld welke pagina's je vaak bezoekt. Aan de hand van deze gegevens kunnen we onze websites optimaliseren en de navigatie verbeteren. We gebruiken deze cookies ook om bij te houden of je via een van onze partners naar onze website bent doorgelinkt, of van een voorziening of dienst gebruik hebt gemaakt en om welke voorzieningen of diensten het daarbij ging. Met deze cookies wordt géén informatie bewaard waarmee jouw identiteit kan worden achterhaald. Alle informatie die met deze cookies wordt verzameld, wordt bewaard in de vorm van anonieme totaalstatistieken.

Links
Op de site WiscatOefenen.nl tref je mogelijk een aantal links aan naar andere sites die niet tot WiscatOefenen.nl behoren. WiscatOefenen.nl heeft geen zeggenschap over de inhoud op de sites achter deze links en kan daarvoor niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden.

Wijzigingen
WiscatOefenen.nl kan dit privacy statement van tijd tot tijd aanpassen. Wij raden je daarom aan dit privacy statement regelmatig te bekijken.

Vragen?
Bij vragen kun je een e-mail sturen aan info@WiscatOefenen.nl. Wil je jouw gegevens corrigeren, inzien, verwijderen of heb je bezwaar tegen de verwerking van je gegevens door WiscatOefenen.nl, dan kun je eveneens een email sturen aan info@WiscatOefenen.nl.

Bestellen
De vermelde prijzen zijn weergegeven in Euro's. Voor prijzen en andere informatie geldt een voorbehoud van zogenoemde ‘kennelijke programmeer- en typefouten’. Op al onze producten geldt de wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen vanaf het moment van aankoop. Binnen die 14 dagen kan het product ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd worden.

Disclaimer
WiscatOefenen.nl besteedt veel zorg aan de informatie op deze website. Wij proberen de informatie zo actueel mogelijk te houden en correct weer te geven. Ondanks dat geven wij geen garanties over de nauwkeurigheid, volledigheid of geldigheid van deze informatie.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, databankrechten en enig ander intellectueel eigendomsrecht) op de op onze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, logo's, illustraties en foto's) zijn ons eigendom of van derden. Het is niet toegestaan het materiaal van onze website te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, danwel om een kwalitatief of kwantitatief substantieel deel van onze website op te vragen en of te hergebruiken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

wiscat theorie- en werkboek voordelen
oude combi deal